Regulamin sklepu

Regulamin E-hurtownii rodsilver925.pl

 

§ 1

Informacje ogólne

1. Regulamin Hurtowni internetowej „rodsilver925.pl” jest dostępny pod adresem https://www.rodsilver925.pl/regulamin

2. Hurtownia internetowa „rodsilver925.pl” jest prowadzona przez RODSILVER925 z siedzibą w Katowicach przy ul. Katowickiej 37a/9 , REGON 241760649 , NIP 9541553985

3. Dane kontaktowe:

RODSILVER925 Andrzej Wieczorek

ul.Jana Kilińskiego 5

41-500 Chorzów

Adres e-mail: biuro.rodsilver@wp.pl

Tel. 691474691

– od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 18.00.

4. Podstawowe definicje:

– Hurtownia internetowa/Sprzedawca – serwis internetowy dostępny pod adresem www.rodsilver925.pl będący jednocześnie Sprzedawcą

– Użytkownik/Klient – osoba fizyczna która ukończyła 18 lat i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

– Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą pomiędzy Hurtownią internetową a Użytkownikiem w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawartej za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

5. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych osobowych Klientów jakie są  przewidziane między innymi Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późniejszymi zmianami). Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Hurtownię internetową danych osobowych wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówień. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Hurtownię internetową określone zostały w „Polityce prywatności” Hurtowni internetowej.

6. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Do korzystania z Hurtowni internetowej konieczna jest akceptacja postanowień regulaminu.

7. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, a dane te podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami). Zbiór danych osobowych zarejestrowany jest w GIODO – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

§ 2

Warunki korzystania z Hurtowni internetowej

1. Warunkiem dokonywania zakupów w Hurtowni internetowej jest  posiadanie konta Użytkownika i zalogowanie się do systemu Hurtowni. Konto Użytkownika zakłada się poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego.

2. W formularzu rejestracyjnym, o którym mowa w ust. 1 Użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane: nazwa użytkownika (login), hasło do konta, imię i nazwisko, NIP, dane adresowe niezbędne do wystawienia faktury VAT (ulica, numer domu lub mieszkania, kod pocztowy, miasto), dane do wysyłki, jeżeli są inne niż dane do faktury VAT, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.

3. W celu korzystania z Hurtowni internetowej rodsilver925.pl należy mieć dostęp internetu i  do przeglądarki internetowej akceptującej pliki typu cookie: Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 4.0, Internet Explorer w wersji nie starszej niż IE 8, Google Chrome w wersji nie starszej niż 27, Opera w wersji nie starszej niż 12.11.

4.  Hurtownia internetowa rodsilver925.pl sprzedaje towary będące wyrobami jubilerskimi,  których szczegółowe parametry są zawarte w opisie obok zdjęcia i szczegółach produktu.

5. Sprzedawca oświadcza, że wyroby, o których jest mowa w Regulaminie, posiadają cechy probiercze obowiązujące dla złota i srebra na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zatwierdzone przez Główny Urząd Miar http://bip.oup.warszawa.gum.gov.pl/b11/dla-klienta/tabele-polskich-cech-pr/564,Polskie-cechy-i-oznaczenia-probiercze.html

Wyroby srebrne , w których masa metalu nie przekracza 5 gram i  wyroby złote, w których masa metalu nie przekracza 1 grama są zwolnione z obowiązku cechowania przez Urząd Probierczy.

6. Wszystkie produkty oferowane w Hurtowni internetowej rodsilver925.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

7. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy, kolory i wielkość produktów mogą się różnić od rzeczywistych ze względu na ustawienia monitora a wynikające stąd rozbieżności nie mogą być podstawą do reklamacji.

8. Zdjęcia publikowane w Hurtowni internetowej rodsilver925.pl są własnością RODSILVER925 Andrzej Wieczorek , kopiowanie i publikowanie ich w innych serwisach internetowych jest niedozwolone, a niezastosowanie się do tego zakazu może skutkować konsekwencjami prawnymi wynikającymi z ochrony praw autorskich.

9. Ceny produktów dostępnych w Hurtowni internetowej rodsilver925.pl podawane są w polskich złotych netto i nie zawierają kosztów przesyłki towaru do Klienta.

10. Sprzedaż i wysyłka dokonywana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i do krajów Unii Europejskiej.

§ 3

Zasady składania zamówień, realizacja oraz zmiany i rezygnacja z zamówienia

1. Zamówienia można składać całodobowo przez wszystkie dni w roku a realizowane są do 7 dni roboczych. Klient otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia pocztą elektroniczną i od tego dnia liczony jest czas realizacji zamówienia.

3. Minimalna kwota jednorazowego zamówienia to 400,00 zł netto.

4. Klient może za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie pod numerem 691474691 skorygować zamówienie lub zrezygnować z niego w trakcie realizacji. Ewentualne zmiany w zamówieniu automatycznie wydłużają czas realizacji zamówienia.

5. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączana jest faktura VAT wystawiana zgodnie z danymi podanymi przy rejestracji Użytkownika.

6. Koszt wysyłki dla zamówień do kwoty 1000,00 zł netto wynosi 16 zł netto + należy podatek VAT i jest pokrywany przez Klienta.

7. Wszystkie zamówienia powyżej 1000,00 zł netto wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt RODSILVER925 Andrzej Wieczorek

8. Zamówienia do krajów Unii Europejskiej są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej zgodnie z obowiązującym cennikiem dla przesyłek zagranicznych. Koszty przesyłki bez względu na wielkość zamówienia ponosi Klient.

§ 4

Sposoby płatności i rabaty

1. Wszystkie zamówienia do wartości 1500,00 zł netto są wysyłane za pośrednictwem DHL, DPD, UPS z formą płatności za pobraniem.

  1. Zamówienia realizowane na terenie Polski powyżej 1500,00 netto zostaną wysłane po uprzednim zaksięgowaniu wpłaty na konto RODSILVER925 ul.Katowicka 37a/9 Katowice 40-173, nr konta: 45 1090 2008 0000 0001 1502 1884 45 1090 2008 0000 0001 1502 1884

3. Zamówienia realizowane na terenie UE będą realizowane po otrzymaniu przedpłaty na podane konto walutowe RODSILVER925 ul.Katowicka 37a/9 Katowice 40-173.

Odroczona forma płatności dotyczy tylko klientów ze statusem „PREMIUM”

  1. Rabaty udzielane są przez Sprzedającego w zależności od wysokości jednorazowego zamówienia:

a) 5% rabatu dla zamówienia o wartości minimum powyżej 1000,00 zł do 2000,00 zł netto,

b) 7% rabatu dla zamówienia o wartości powyżej 2000,00 zł do 5000,00 zł netto,

c) 10% rabatu dla zamówienia o wartości powyżej 5000,00 zł do 10000 zł netto.

d) 12% rabatu dla zamówienia powyżej 10000 zł netto

 5. Towary oznaczone symbolem PROMOCJA nie podlegają rabatom wynikającym z wielkości zamówienia.

 § 5

Odstąpienie od umowy

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru jeśli produkt nie spełnił jego oczekiwań.

2. Warunkiem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy jest poinformowanie Sprzedawcy o tym fakcie przed upływem terminu do odstąpienia od umowy określonym w ust. 1, pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy otrzymany towar niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Koszty zwrotu towaru pokrywa Klient.

3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wystawia korektę faktury VAT i zwraca Klientowi  wszystkie otrzymane płatności z tej korekty wynikające.

4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 6

Zasady rozpatrywania reklamacji

1. Każdy wyrób zakupiony w Hurtowni internetowej rodsilver925.pl posiada 12 miesięcy gwarancji na wady ukryte towaru liczony od daty otrzymania produktu.

2. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z obowiązującym prawem po odesłaniu na koszt Klienta reklamowanego produktu na adres RODSILVER925 Andrzej Wieczorek

3. RODSILVER925 Andrzej Wieczorek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu dokonywanego na zlecenie Klienta.

4.  Reklamacji nie podlegają towary, które noszą znamiona uszkodzenia mechanicznego pochodzenia zewnętrznego takie jak: pęknięcia, złamania, rozciągnięcia, wygięcia, zgniecenia. Reklamacji nie podlegają również przebarwienia po użyciu środków, które mogą wpływać na powłokę produktu takie jak: środki czystości, perfumy, kwasy, chlor itp. Towary niekompletne z powodu niewłaściwego użytkowania pozbawione części elementów lub np. kamieni również nie podlegają reklamacji. Klient nie może się powołać na uprawnienia przysługujące mu z tytułu rękojmi, na prawo do odstąpienia od umowy, ani żadne inne.

5. Gwarancji nie podlegają również:

• powłoki złocone,  rodowane oraz anodowane.

• utlenianie się srebra bez powłoki, objawiające się żółknięciem biżuterii, gdyż jest to naturalny proces zachodzący na srebrze w kontakcie z powietrzem.

• każda ingerencja w produkt określana jako: zmiana rozmiaru pierścionka, wymiana kamienia jubilerskiego, grawerowanie powierzchni oraz wszelkiego rodzaju usługi jubilerskiej wykonane przez osoby trzecie.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Hurtownia internetowa honoruje wszelkie prawa Użytkowników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa.

2. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Użytkownikom korzystniejsze uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla Hurtowni internetowej.

3. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Hurtowni internetowej (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością RODSILVER925 Andrzej Wieczorek. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Hurtowni skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

4. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Klientom w siedzibie RODSILVER925 Andrzej Wieczorek oraz na stronie internetowej www.rodsilver925.pl

5. Sprzedawca  zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.rodsilver925.pl przy czym zmiana nie dotyczy zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, które realizowane są na dotychczasowych warunkach, chyba, że Klient zażąda stosowania do jego zamówienia zmienionych warunków Regulaminu.

6. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

7. Spory powstające przy wykonywaniu umowy kupna-sprzedaży rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby RODSILVER925 Andrzej Wieczorek

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.07.2020 r.